post@movementdans.no
Mandag, Tirsdag og Torsdag 15:30-21:00

– Prøvetime
Vi tilbyr 1 gratis prøvetime. Allikevel må du på forhånd melde deg på og så sender du bare en mail hvis du ikke vil beholde plassen.

– Hva betaler vi for?
Vi vet at det koster å ha barn og ungdom på fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig for oss å fortelle hva som ligger i kurs- og semesteravgiften.

I motsetning til mange andre idretter så står dansen for selvkost. Det vil si at vi ikke får noen faste pengestøtter, men må selv dekke inn alle utgifter. Utgiftene våre er alt fra lønn til husleie, renhold, utstyr, kostymer, elevforestillinger og så videre. I tillegg er vi opptatt av å ha gode pedagoger og benytter oss av dansepedagoger eller danselærere som i all hovedsak har 3 års høyskoleutdannelse i dans og pedagogikk eller lignende. Disse har jobben som dansepedagog som sitt yrke og sin hovedjobb. De skal gi hvert enkelt barn dansetrening tilpasset nivå, ferdighet og fysisk forutsetning. Ditt barn blir undervist 14 undervisnings uker pr. semester (høst og vår). Kursene har et innhold, en faglig utvikling og en individuell fremgang.

– Er det mye dugnader?
Vi vet at du lever i en hektisk hverdag og at det er nok å få barnet til og fra dans. Vi har derfor ingen dugnadsrelaterte oppgaver som loddsalg e.l i helger og ukedager. Vi ber kun om hjelp til vår(e) stor(e) forestilling(er) som er 1-2 ganger i året. Da vi har mange dansere som skal på scenen, og vi er nødt til å be om hjelp fra dere.

Venteliste
Vi har venteliste; skulle det bli plass etter første eller andre kursuke får du en mail av oss med tilbud om plass

– Når kommer faktura?
Etter ca 3 kursuker kommer fakturaen. Den får du på mail. Husk å sjekke søppelpost hvis du ikke har mottatt ordrebekreftelse ved påmelding.

– Hvorfor må vi betale for å se på forestilling?
Dans er en scenekunst og det er fantastisk at elevene får mulighet til å stå på scene å vise frem alt de har lært. Dette er en stor motivator og en fin avslutning på semesteret. Det å arrangere en forestilling er kostbart. Utgifter er alt fra leie av forestillingslokaler, lydtekniker, lystekniker, kostymer, Det ligger en stor jobb bak, og våre ansatte får betalt for jobben de gjør både med forarbeidet og arbeidet under selve forestillingen. Hovedsakelig er publikum familie av danseelevene. Hvis familien skulle fått sett gratis hadde vi ikke stått igjen med noen billettinntekter til å dekke utgiftene. Vi håper at forestillingene i sin helhet oppleves som en fin helaften/opplevelse for vårt publikum.