post@movementdans.no
Mandag, Tirsdag og Torsdag 15:30-21:00

Priser for høstsemesteret 2024

Hos oss tilbyr vi gratis prøveuke! Meld deg på kursene du vil prøve og bestem deg etterpå. Hvis du velger å fortsette etter gratis prøveuke har du forpliktet deg til å betale for hele semesteret. Selv om eleven ikke fullfører semesteret, har vi ikke mulighet til å endre faktura eller refundere semesteravgiften. Faktura blir sendt på e-post etter andre undervisningstime og påmelding er bindende for resten av semesteret. Ved uforutsett sykdom kan semesteravgiften refunderes ved legeerklæring.. Prisene nedenfor er semesteravgift per kurs og gjelder for 14 undervisningsklasser per semester.

Er du under 18 år må alltid e-post til foresatte oppgis, da det er dit vi sender faktura for semesteravgift.

KlassePris per semester
45min.2.150,-
60min.2.250,-
75min. 2.350,-
Kompani2250,-
Det gis 100kr rabatt per klasse utenfor, i tillegg
til allerede eksisterende rabatt for flere danseklasser.

RABATTER

200,- kr rabatt på danseklasse nr. 2

400,- kr rabatt på danseklasse nr. 3

600,- kr rabatt på danseklasse nr. 4