post@movementdans.no
Mandag, Tirsdag og Torsdag 15:30-21:00

Kjære elever og foresatte. Movement Dansestudio er en privat institusjon uten offentlig støtte. Vi er derfor avhengig av å gjøre administrasjon og drift så enkel som mulig. Dette kan dere hjelpe med ved å holde dere oppdatert på informasjon vi legger ut på vår hjemmeside og sosiale media som Facebook eller Instagram. Link til sosiale media finner dere på fremsiden. Under kommer noen vilkår, regler og rutiner vi har på dansestudioet.

Vilkår

Kommunikasjon: Informasjon vil bli lagt ut her på hjemmesiden eller på vår fafcebook gruppe, samt viktig informasjon vil bli sendt ut på mail/sms. Pass derfor på at vi til enhver tid har riktig kontaktinfo slik som adresse, e-post og tlf nummer. Det hender vi må komme i kontakt med dere og da er det viktig at vi kan nå frem.

Vi har også en egen lukket facebookgruppe for våre medlemmer. Der kan vi poste informasjon eller legge til bilder og videoer fra øving. Meld deg gjerne inn! link her: https://www.facebook.com/groups/545998550169330

Dugnad: Ved forestillinger har vi behov for gruppevakter for å hjelpe til bak scenen. Dette er oppgaver knyttet til å holde ro og orden, hjelpe med kostymer, hår og sminke, men ikke minst for å skape trygghet hos de minste.

Regler og Ordensregler: Movement Dansestudio omfavner mange elever og foresatte. Derfor er det viktig at vi har noen regler som alle kan og skal forholde seg til! Les gjennom disse.

10 Regler for rutiner

 1. Alle elever må melde seg gjennom vårt påmeldingsskjema før første oppmøte. Vi tilbyr 1 gratis prøvetime. Hvis eleven ikke ønsker å fortsette må vi ha beskjed dagen etter slik at plassen blir frigjort. Ved sen påmelding regnes det som fravær og det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første fire ukene av semesteret. Oppmøte 2. gang er å regne som aksept av tildelt plass og faktura vil bli sendt på e-post for hele semesteret. Fra høstsemesteret går man automatisk videre til vårsemesteret. Avmelding må skje innen 10. Desember (har vi ikke hørt noe går plassen automatisk videre inn i vårsemesteret uten prøvetime).
 2. Semesteravgiften skal betales via nettbank og giro i henhold til faktura som blir sendt ut via e-post. Ved for sen betaling kommer purre- og eventuelt utgifter knyttet til inkasso. Ved ikke betalt kursavgift vil vi måtte utestenge eleven fra dansetrening eller forestillinger hos oss.
 3. Ved langtids sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato så fremst en legeattest oppgis. Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser og lignende refunderes ikke semesteravgiften eller deler av denne.
 4. Ved forestillingsarbeid er oppmøte obligatorisk! foruten om særegne situasjoner (gi beskjed til pedagog). Ved fravær kan du bli utelatt fra forestillingen.
 5. Garderobene benyttes på eget ansvar og skolen er ikke ansvarlig for tyveri av verdisaker. Unngå å ha dette med til timen, eller ha det med inn i dansesalen.
 6. Danseskolen er heller ikke ansvarlig i forhold skader som kan oppstå.
 7. Foreldre skal ikke være med inn i dansesalen men kan vente utenfor eller i garderober. Hvis en elev skal ha med en gjest må dette avklares med pedagogen på forhånd.
 8. Elever kan ikke bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen til fremvisninger i egen regi, skolesammenheng o.l uten at dette er avtalt med pedagog eller ledelse.
 9. Movement dansestudio står fritt til å brukte bilder tatt fra våre forestillinger og kurs i informasjons, reklame og pressemateriale inkludert våre nettsider, Facebook og Instagram.
 10. Vi kan avlyse kurs med for få påmeldte elever. Da vil vi komme med tilsvarende gode kursalternativer andre dager/tider.

10 Ordensregler

 1. Vi hilser på pedagogene våre
 2. Møt presis. Ikke gå inn i dansesalen før pedagogen åpner dørene og kommer du for sent, vent til et passende øyeblikk til å gå inn i salen.
 3. Det er ikke tillatt med tyggis, mat eller annen drikke enn vann i dansestudioet.
 4. Rydd opp etter deg.
 5. Ha riktig bekledning. Hår skal være oppsatt med strikk eller spenner.
 6. Ikke forstyrr pedagogen eller medelever i undervisningen. Rekk opp hånda hvis du skal si noe.
 7. Utesko er forbudt i dansesalen.
 8. Mobiltelefoner skal være av eller på lydløs og skal ikke brukes i timen.
 9. Dansetimen starter når man går inn i dansesalen, da er det ikke rom for å løpe rundt, sitte på telefonen eller lignende. Da skal vi være fokuserte og klare til å danse.
 10. Vær høflige og gode rollemodeller for hverandre. Alle skal føle seg velkommen!