post@movementdans.no
Mandag, Tirsdag og Torsdag 15:30-21:00

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi våre kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Semesteret er bygd opp uke for uke slik at elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Vi avslutter hele semesteret med en stor elevforestilling slik at elevene kan vise frem hva de har jobbet med. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

Våren 2023

uke 3:  Oppstart av vårsemester (første time er gratis prøvetime)

uke 9:  vinterferie, ingen undervisning.

uke 14: Påskeferie fra og med Mandag 3.04 til og med mandag 10.04, ingen undervisning.

Lørdag 6 mai : Elevforestilling Gjøvik kino & scene

uke 18: Siste uke med undervisning for vårsemesteret.