post@movementdans.no
Mandag, Tirsdag og Torsdag 15:30-21:00

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi våre kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Semesteret er bygd opp uke for uke slik at elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Vi avslutter hele semesteret med en stor elevforestilling slik at elevene kan vise frem hva de har jobbet med. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

Høsten 2022

uke 34:  Oppstart av høstsemester (Gratis prøvetime)

uke 41:  Høstferie, ingen undervisning.

Lørdag 26 November : Elevforestilling Gjøvik kino & scene

uke 48: Siste uke med undervisning for høstsemesteret.