post@movementdans.no
Mandag, Tirsdag og Torsdag 15:30-21:00

Skoleåret er delt opp i to semestre: vårsemester 14 uker og høstsemester 14 uker.

Hvert semester starter vi våre kurs med nye øvelser, musikk og koreografi. Semesteret er bygd opp uke for uke slik at elevene skal oppleve fremgang i forhold til forståelse av både teknikk, mestring og danseglede. Vi avslutter hele semesteret med en stor elevforestilling slik at elevene kan vise frem hva de har jobbet med. Vi har ingen drop-in timer fordi kontinuasjon og riktig oppbygging vil da bli umulig.

2024/2025

uke 34:  Oppstart av høstsemester (første time er gratis prøvetime)

uke 41:  høstferie, ingen undervisning.

uke 48: siste uke med undervisning før juleferie

SØNDAG 24.11, Elevforestilling høst Gjøvik kino & scene

uke 3: Oppstart av vårsemester (første time er gratis prøvetime)

uke 9: Vinterferie, ingen undervisning.

uke 16: Påskeferie fra og med Mandag 14.04 til og med mandag 21.04, ingen undervisning.

uke 18: Siste uke med undervisning for vårsemesteret.

Lørdag 03.05 Elevforestilling vår i Gjøvik Kino